X
تبلیغات
رایتل

آموزش کامپیوتر

برنامه نویسی

در این فایل کمکی توزیع هاتی در مورد برنامه نویسی به زبان های مختلف دادی شده است که شما می توانید چیز های که در مورد برنامه نویسی می خواهید را به دست آورید.

حجم 1.3 میگابایت

دانلود فایل کمکی