X
تبلیغات
رایتل

آموزش کامپیوتر

طریقی فعال کردن Hibernate کامپیوتر

برای این که بتوانیم Hibernate  کامپیوتر خود را فعال کنیم که کامپیوتر ما به خواب زمستانی بروید و به صورت آمده باش باشد باید این مراحل را طی کنید ابتدا به قسمت Start/ Control Panel/Performance and Maintenance/ Power Options  وقتی این مراحل را طی کردید و روی Power Options   کلید کردید به سر برگ سوم بروید که گذینه  Hibernate  کلید کنید تا سر برگ  Hibernate باز شود تیک مربوط به Hibernate را فعال کنید که تیک آن  Enable hibernation می باشید. و موقع که خواستید Hibernate خود استفاده کنید و کامپیوتر  خود را به خواب زمستانی و یا آماده باش قرار دهید دکمه  Shift را بفشارید که گذینه Stand by تبدیل به Hibernate شود. و در همون حالت گذینه Enter را بزنید و یا با موس خود بر روی آن بروبد. و Hibernate فعال شود.