X
تبلیغات
رایتل

آموزش کامپیوتر

طریقی از کار انداختن Power کامپیوتر

دلیل از کار انداختن Power کامپیوتر موقع خاموش شدن این می باشد که وقتی دستمان و یا پا یمان  بی هوا به Power کامپیوتر بر خورد کرد خاموش نشود برای این که Power کامپیوتر بخواهید خاموش شود سوال بپرسد و آن موقع کامپیوتر خود را خاموش کنی برای این کار مراحل زیر را طی کنید

Start/ Control Panel/Performance and Maintenance/ Power Options  

وقتی این مراحل را طی کردید و روی Power Options   کلید کردید به سر برگ دوم بروبد که Advanced می باشد و در ان قسمت  Power Button در قسمت  When I press the power button on my computer : که منو بار ما باز میشود را گذینه Ask me what to do قرار دهید و بعد از اذن که این کارها را انجام دادید بر روی Ok کلید کنید و بعد از این کار هر فقط بخواهند کامپیوتر خود را از Power خاموش کنید از شما سوال می شود و بعد کامپیوتر خاموش می شود.