X
تبلیغات
رایتل

آموزش کامپیوتر

طریقی از بین بردن سوابق مرور اینترنت و کامپیوتر

برای اینکه بتوانید سوابق مرور خود را از بین ببرید بایسته به چندین قسمت بروید قسمت اول منو Start می باشد که در منو start  گذینه My Recent Document می باشید که در این قسمت، قسمت های  که رفتید و یا فایل های که باز کردید را نمایش می دهد برای پاک کردن این قسمت بر روی Taskbar خود کلید راست کنید  و بر روی گذینه Properties کلید کنید تا Taskbar and Start Properties  باز شود که در این قسمت دو سر برگ موجود می باشد که شما بر روی سر برگ دوم Start Menu کلید کنید و بعد بر روی گذینه Customize کلید کنید و در قسمت General  بر روی Clear List کلید کنید این کار باعث می شود که برنامه های که اخرین اجراء کردید را پاک شود و مطمئن باشید که به برنامه های اصلی شما هیچ لتمی نمی خورد و بعد از این کار بر روی سر برگ دوم Advanced کلید کنید و در این قسمت بر روی Clear List کلید کنید این کار باعث می شود که شما به هر قسمتی که وارد شدید را از بین ببرید یعنی اگر شما یه عکس و یا چیزهای دیگر مشاهده کردید یک نمونه در این مکان ذخیره می شود که شما می توانید بر روی Clear List کلید کنید تا سوابق شما از بین بروید و بعد از این کار بر روی گذینه Ok  کلید کنید  و بعد بر روی Ok بعدی هم کلید کنید تا تمام سوابق مرور شما تا اینجا پاک شود ولی  قسمت دیگر هم می باشد که سوابق شما رو ذخیره میکنید که شما می توانید آن را پاک کنید مرحله به مرحله این قسمت را هم با هم طی میکنیم. ابتدا برای این کار بر روی My Computer خود کلید فرمائید و در قسمت منو بار بر روی منو  Tools کلید کنید تا منو Tools  باز شود و بعد بر روی Folder Option  کلید کنید تا  Folder Option باز شود وقتی باز شد در سر برگ دوم یعنی سر برگ View گذینه رادیوییShow hidden files and folder را فعال کنید و بعد از این قسمت تیک  hid protected operating system files [Recommended] را بر دارید وقتی تیک این قسمت را بر می دارید یک پیغام هشدار برای شما ظاهر می شود که شما بر روی گذینه Yes کلید کنید و بعد بر روی OK کلید کنید و بعد به داریو C:/ خود بروید و در داریو C:/ خود بر روی پوشه Document and setting  کلید و وارد این قسمت شوید وقتی وارد این قسمت شدید شما باید بدوند که اسم پوشه مورد نظر شما چه می باشد که می خواهید وارد این پوشه شوید که برای شناختن این پوشه یک راه می باشد که اسم این پوشه نام کامپیوتر خود می باشد که اگه نمی دانید آن اسم چه می باشد با باز کردن منو Start در قسمت بالا اسم کامپیوتر شما نوشته شده است که همان نام را در این قسمت پوشه ها مشاهده میکنید که شما بر روی پوشه که اسم کامپیوتر شماست کلید کنید و در این قسمت2  تا پوشه مهم می باشد که یکی به نام My Recent Document می باشد که وقتی وارد این قسمت می شود می بنید که فایل های که تازه اجرا کردید و یا قبلاً اجرا کردید در این قسمت مشاهد میکنید که می توانید پاک کنید و مطمئن باشید که به فایل های اصلی شما هیچ آسیب نمی رسید و بعد از پاک کردن از این پوشه خارج شوید و در پوشه دیگر که نامش Local Setting  می باشد وارد شوید که در این قسمت چهار پوشه وجود دارد که 3 تا پوشه مهم می باشید که آن پوشه ها History ،  Temp و Temporary Internet Files می باشد که به ترتیب وارد میشوم پوشه اول که History می باشد وارد شوید که در این قسمت یک یا چندین Time Period می باشد که در این قسمت آدرس فایل ها و با زمانهای اجرایی را نشون میدهد که می توانید با پاک کردن این نصف سوابق خود را پاک کنید که وقتی فایل های این قسمت را پاک کردید خارج شوید و وارد پوشه Temp  شوید و در این مکان برنامه های که نصب و یا اجرا کردید را مشاهده کنید و یا برنامه را در سی دی و یا چیز دیگر اجرا کردید را ذخیره میکنید که شما می توانید اینها رو هم از بین ببرید اگه پاک نشود بدوند فایل اول در حال اجرا می باشد فایل اول را انتخاب نکنید و فایل دیگر را انتخاب کنید و پاک کنید و اگر دوباره و بارهای دیگر نیز اتفاق افتاد شما فقط فایل اول را انتخاب کنید که پاک نشود و علل باقی را حذف کنید برای اینکه دیگر از شما سوال نشود برنامه Unlocker را روی کامپیوتر خود نصب کنید وقتی چیزی را می خواهید پاک کنید دیگر از شما سوال نمی شود و یک سری پاک میکنید وقتی این فایل ها رو پاک کردید از این پوشه خارج شوید و وارد پوشه آخر شوید که پوشه آخر Temporary Internet Files میباشد که در این پوشه وارد سایت های که می شوید و یا اینکه کاری در اینترنت میکنید را ذخیره مکنید با عکس ها و غیره ذخیره میکنید که شما نمی توانید هیچ فایلی را مشاهده کنید و برای اینکه بتوانید این فایل ها رو مشاهد کنید بر مکان دیگر کپی کنید و می توانید این فایل ها رو مشاهد کنید و اگر خواستید می توانید این فایل ها رو هم پاک کنید تا سوابق این قسمت هم پاک شود برای اینکه بتوانید آدرس های که رفتید در اینترنت را هم پاک کنید به این قسمت مراجع کنید  Start\Control Panel\ Internet Options کلید کنید و  بر روی گذینه Delete فشار دهید تا تمام سوابق دیگر شما پاک شود که در موقع پاک شدن یک پیغام ظاهر میکنید که از شما می پرسید که همه چیز را پاک کنیم که شما تیک آن را فعال کنید و Yes را بفشارید با این کار تمام سوابق شما پاک میشود. برای اینکه بتوانید راحت سوابق مرور خود را پاک کنید نرم افزار های پاک کننده سوابق مرور خود را نیز نصب کنید با این کار باعث می شود مرور گیر های دیگر که سوابق را ذخیره میکنند را پاک کنید مانند Firefox را نیز سابقش را پاک کنید.