بهترین اخبار

فروش یک واحد ۷۱ متری فوری

یک واحد ۷۱ متری دارا آب،برق، گاز می باشد. طبقه اول واحد اول میباشد. کل واحد دو طبقه است.

ادامه مطلب