بهترین اخبار

فروش زمین تجاری مسکونی

زمین تجاری ، اداری و مسکونی باب بحر ۱۰.۵ و طول ۱۱.۵ با پروانه شهرداری و کلی امکانات کنار خیابان آب ، برق ، گاز و تلفن

ادامه مطلب